LIÊN HỆ

Trang web Mar-ngok.org do Carl 鍾Djung và Jette Aposerup Mortensen tạo dựng và ra mắt ngày 12 tháng 7 năm 2017 theo chỉ dạy của Đức Kyabgön Chetsang Rinpoche. Trong một thông báo chính thức được đưa ra ngày 9 tháng 7 năm 2017, Ngài đã chỉ định trung tâm Milarepa Retreat Zentrum tại Đức sẽ là nơi tổ chức khóa thất Đại thành tựu Drubchen Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) hoặc Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) hằng năm.

Kể từ đó, trang web Mar-ngok.orgđược quản lý bởi Carl và Jette, cùng với một nhóm hành giả của Drikung Kagyu và Karma Kagyu dưới sự hướng dẫn và gia trì của Đức Kyabgön Chetsang Rinpoche. Tháng 11 năm 2017, một nhóm 3 thành viên đã được chỉ định để phụ trách chính, và theo mong nguyện của H.H. Drikung Kyabgön, trang web sẽ thường xuyên được cập nhật với các tin tức, v.v.

Ngay từ khi ra mắt trang web, nhóm đã mong nguyện trang web sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Dưới sự gia trì của Đức Kyabgön Chetsang Rinpoche, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, nhóm đã thực hiện những công việc đầu tiên để xây dựng trang web www.mar-ngok.orgvới 7 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.

Xem tài liệu tham khảo chính thức từ DRIKUNG.ORG: “Truyền thống thực hành Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) của Naropa là Bổn Tôn chính yếu của Đại Dịch Giả Marpa và truyền thống thực hành chính của Marpa Kagyu. Đức Kyabgön Chetsang Rinpoche muốn phục hồi lại dòng truyền thừa quan trọng của Đức Marpa vì truyền thừa này đang bị đe dọa và trên bờ vực biến mất. Để hiện thực hóa việc giảng dạy quan trọng này, chúng tôi lập nên trang web này. Trang web được ủy quyền bởi Carl Djung và Jette Amelyrup Mortensen. Thông tin chi tiết tại: https://www.mar-ngok.org

Đây không phải là một web hoàn toàn chuyên nghiệp hay hoàn hảo 100%, mà là một trang nhằm cung cấp thông tin và truyền cảm hứng. Độ chính xác và đúng đắn của trang web bị giới hạn bởi khả năng, thời gian và nguồn cung cấp của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang phát huy hết khả năng của mình tại thời điểm hiện tại. Thông tin của trang web sẽ được cập nhật và thay đổi khi các Phật sự phát triển. Nguyện mọi sự thiện lành! Sarwa Mangalam.

Chúng tôi có một chuyên viên phụ trách về trang web để đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định và cần thiết, nhưng người đó không phải lúc nào cũng có mặt và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót nào trong đây.

Người quản lý trang web này chủ yếu là các tình nguyện viên, nhưng chúng tôi cũng mong muốn có được những hoạt động gây quỹ. Thời gian chúng tôi trực trang web này rất hạn chế. Do đó, sẽ có một số ít email được trả lời, và những chủ đề được đề cập trong đây cũng chỉ giới hạn và được kết nối cụ thể với mục đích của trang web này. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự thấu hiểu của các bạn.

Vui lòng liên hệ qua email: mail@mar-ngok.org

______________

Ghi chú 1: Trang web này tập trung vào một nhánh rất nhỏ về các thực hành đặc biệt giữa muôn vàn pháp tu trong Kim Cương thừa và Mật Thừa. Nhận thức sâu sắc về điều đó, và biết rằng tất cả những gì được đề cập trong trang web này đều thuộc về NỀN TẢNG của GIÁO PHÁP của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tất cả nội dung web này hoàn toàn dựa trên nền tảng Phật giáo với ba thừa: Tiểu thừa hay Nguyên Thủy thừa, Đại thừa và Kim cương thừa.  Chúng tôi cũng nhận thức rằng có vô số Pháp môn trong rất nhiều truyền thống khác nhau của Phật Pháp và mỗi Pháp môn lại có nền tảng, cách thức thực hành và cách tiếp cận theo truyền thống hay theo phương cách hiện đại khác nhau tùy theo mỗi truyền thừa. XIN TÙY HỶ VỚI TẤT THẢY VÀ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Ghi chú 2: Trang web này cũng muốn nhắc nhở chính chúng ta về cách hành xử với tất cả hiện thân của Phật, Pháp và công hạnh của Bồ tát với sự tôn trọng và tỉnh thức. Vì thế, đối với các bản in những bài viết từ trang web này và Giáo Pháp nói chung, để thể hiện sự sự tôn trọng, sau khi đọc xong và không dùng nữa, cách tốt nhất là các đạo hữu nên đốt chúng đi.

Ghi chú 3: Và một điều rất quan trọng, từ trang web này, chúng tôi được thúc đẩy và được truyền cảm hứng rằng, những thực hành này vẫn giữ sự kết nối với TRUYỀN THỪA và TRAO TRUYỀN từ cả CỔ ĐẠI lẫn HIỆN SINH, nghĩa là, sự hiểu biết và lợi ích hay cách thức thực hành chỉ đến từ thiền định (rèn luyện) và nhận thức trong cuộc sống hàng ngày (rèn luyện nhiều hơn), và không chỉ thông qua logic, nghiên cứu đơn thuần, hay chỉ “đọc một lần” và trải nghiệm trong giây lát và “tạm thời” mà nó là sự “thấu rõ từ bên trong”.

Do đó, việc thực hành được đề cập ở đây, trong toàn bộ trang web này, và thậm chí cả việc nghiên cứu các nghi quỹ, thực sự cần ba điều kiện tiên quyết và một điều kiện tiên quyết chính yếu khác.

Ba điều kiện tiên quyết đó là: Wang (ban quán đành), Lung (truyền khẩu) và, Tri (bình giảng). Và điều kiện tiên quyết chính yếu tất nhiên là một vị Kim Cương Đạo Sư/ Lạt ma/ Guru/ Người hướng dẫn Tâm linh đủ điều kiện, có sự kết nối với truyền thừa, và trong sự gia trì đó, các đạo hữu kim cang, những người có thể chia sẻ kiến ​​thức (không phải kinh nghiệm) về việc “cách thức” thực hành, các cử hành nghi lễ và thiền định.

SARWA MANGALA * Nguyện mọi chúng sinh đều có được hạnh phúc ***    Geo Geo Geo * Nguyện mọi sự thiện lành.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *