Chào mừng đến với Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Động lực của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub là: 1. Đưa Ngài Marpa vào đúng vị vị trí xứng đáng của Ngài trong dòng truyền thừa Kagyu, dựa trên giá trị lịch sử. 2. Đồng thời khôi phục những trao truyền từ Ngài Marpa đến người đệ tử Ngog Chöku Dorje; đặc biệt chú trọng vào 2 mandala của Ngok: Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 bổn tôn, và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) 15 bổn tôn.
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

2019, August
Drikung Pig Year Teaching
Hevajra Empowerment, Phyang Gonpa, Ladahk.

MARPA TRADITION – HEVAJRA EMPOWERMENT by His Holiness Drikung Kyangön Trinle Lhundrub
(Chetsang Rinpoche)
5th to 6th August 2019, Phyang Monastery.

Latest Activity

2019, May: Nairatmya Drubchen, Milarepa Retreat Center, Germany, 04.-11.05.2019, has taken place. 

It is with great joy that we completed the 2nd consecutive Group Accomplishment Retreat, Drub-Chen, in the Marpa – Ngok – Hevajra – Nairatmya activity, initiated july 2017 by H. H. The Drikung Kyabgon Thinley Lhundrup. The first to take place was the Hevajra Drub-Chen in August 2018. And now, May 2019, His Holiness lead the NAIRATMYA DRUBCHEN. His Holiness bestowed the Nairatmya Empowerment, and His Holiness taught the first chapter of the first part of the Root Hevajra Tantra, called Taknyi (Two Part Tantra). In 2006-2011 His Holiness composed a commentary on this text, based on Marpa’s commentary called Bumchung Nyima. The Teachings was translated into English and German. 

All practitioners from throughout the world could participate in the Nairatmya Drub-Chen. Practitioners from Kagyu, Sakya and Gelug Lineages from 17 countries participated.

2019, khóa chuyên tu Cực Hỷ Kim Cương, tu viện Phyang, Ladakh.

Địa điểm: tu viện Phyang, Ladakh

Thời gian: tháng Sáu, năm 2019. Trong vòng 15 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày rằm tháng Bảy (lịch Tạng)

Chuẩn bị và chuyên tu trong 10 ngày. Tất cả tài liệu & nghi lễ đều bằng tiếng Tạng.

*NEW DATE*
2020, Hevajra Group Accomplishment Retreat, Milarepa Retreat Center, Germany.

Since 8th of June 2019 the dates for the Hevajra Drubchen was changed from March to September.

14 days: 11th to 25th September 2020,
Milarepa Retreat Center, Germany.

PLEASE MARK YOUR CALENDAR!
His Holiness will be the Vajramaster at the 2nd Hevajra Group Accomplishment Retreat at the Milarepa Retreat Center in Germany – official home of the Drikung Kagyu Tradition in Europe. Details forthcoming.
For more information, reservations etc. please contact: info@milareparetreat.de

2021, Nairatmya Group Accomplishment Retreat - Drub-Chen, Germany.

PLEASE MARK YOUR CALENDAR FOR 2021 OCTOBER! Follow up of the May 2019 Nairatmya Drub-Chen performed in English and with western musicians, according to the wish of His Holiness Drikung Kyabgön Trinle Lhundrup.

Thông báo & thư mời tới tất cả quý Phật tử

Thân gửi tất cả quý Phật tử quan tâm tới trao truyền Marpa Ngok trong dòng truyền thừa Kagyu nói chung, và đặc biệt là các thực hành Kim Cương 9 bổn tôn và Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn. Đây là đoạn video đã được biên tập, ghi lại bài phát biểu của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub, vào ngày 09/07/2017 tại Milerapa Retreat Zentrum, nước Đức.

[Bản ghi chép bài phát biểu trong video]

“Tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn. Tất cả đều được khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Được hạnh phúc. Và viên mãn mọi ước nguyện.”
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

Reservation for the next activity

2020, Hevajra Group Accomplishment Retreat, Milarepa Retreat Center, Germany.

14 days: 14th to 28th march 2020,
Milarepa Retreat Center, Germany.

info@milareparetreat.de

Niên biểu ra mắt

15/05/2018: Theo dõi Mar-ngok trên Facebook (từ 02/05/2018) và trên Youtube (từ 18/07/2017).

15/05/2018: quảng bá website trên Facebook.

03/03/2018: Mar-ngok.org có 7 ngôn ngữ: བོད་ཡིག (tiếng Tây Tạng), Tiếng Việt, 中文繁體 (tiếng Hoa phồn thể) , English (tiếng Anh), Español (tiếng Tây Ban Nha), Русский (tiếng Nga), Deutsch (tiếng Đức).

07/2017: ra mắt website.

Ra mắt Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Với mục đích trở thành một nền tảng cho TẤT CẢ CÁC HÀNH GIẢ từ TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG PHÁI PHẬT GIÁO có quan tâm đến các trao truyền trong dòng truyền thừa Kagyu, từ Ngài Marpa đến Ngok và cho đến ngày nay. Đặc biệt chú trọng vào 2 trong số “7 mandala của Ngok”: mandala Cực Hỷ Kim Cương 9 bổn tôn, và mandala Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Khóa cộng tu/ chuyên tu Cực Hỷ Kim Cương, ngày 26 tháng Hai năm 2018

Chính thức giới thiệu website, cũng như ý tưởng & tầm nhìn tại Drikung.org

“Cực Hỷ Kim Cương – theo truyền thừa của Naropa, là bổn tôn chính của Đại dịch giả Marpa, và là dòng thực hành chính của dòng Marpa Kagyu. Ngài Trưởng dòng mong muốn khôi phục dòng truyền thừa quan trọng của Marpa, vốn đang bị mai một và có nguy cơ thất truyền. Để thực hiện công việc quan trọng này, chúng tôi lập ra website Mar-Ngok. Website này được ủy quyển cho Carl Djung và Jette Aarestrup Mortensen. Để biết thêm chi tiết: mar-ngok.org

CHÚ Ý

Trang web này chỉ tập trung vào một đề mục thực hành cụ thể và chuyên biệt trong biển pháp bao la của Kim cang thừa và Phật giáo Mật thừa. Xin hãy lưu ý điều này và cũng lưu ý rằng rằng những gì được đề cập ở đây, trên trang web này, đều dựa vào NỀN TẢNG của GIÁO PHÁP ĐƯỢC GIẢNG DẠY BỞI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI, đấng tôn quý của dòng tộc Thích. Mọi thông tin trên trang web này đều dựa hoàn toàn vào Phật Pháp, gói gọn trong ba thừa: Nguyên thuỷ thừa, Đại thừa và Kim cang thừa. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thức rằng có vô vàn các [phương pháp] thực hành Pháp thuộc các truyền thống khác nhau trên nền tảng giáo lý Phật đà, đặt trong các ngữ cảnh và khuynh hướng thuộc các truyền thống khác nhau, với những thực hành khác nhau trong biển pháp bao la. Ngoài ra các phương pháp thực hành ấy cũng có nhiều cách tiếp cận truyền thống hay hiện đại khác nhau. CHÚNG TÔI HOAN HỶ VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN VỀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY.