Chào mừng đến với Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Động lực của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub là: 1. Đưa Ngài Marpa vào đúng vị vị trí xứng đáng của Ngài trong dòng truyền thừa Kagyu, dựa trên giá trị lịch sử. 2. Đồng thời khôi phục những trao truyền từ Ngài Marpa đến người đệ tử Ngog Chöku Dorje; đặc biệt chú trọng vào 2 mandala của Ngok: Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 bổn tôn, và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) 15 bổn tôn.
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

Làm sao để tra cứu và làm sao để giữ cập nhật

Trang web này chứa đựng tài liệu quý giá về truyền thừa Hevajra và Nairatmya theo truyền thống Marpa-Ngok. Bạn có thể tìm được những thông tin về lịch sử, những bài viết chuyên sâu, những nguồn để thực hành vv..Xin vui lòng duyệt trong thanh Menu để đi vào kho tàng thông tin này. Tất cả có mục đích là phục hồi truyền thống Hevajra và Naitatmya từ Marpa-Ngok, được biết như là “Dự án MNHN toàn cầu”, dưới sự bảo trợ của Bậc Thủ ngôi thứ 37 truyền thừa Drikung Kagyu, Thánh Đức Chetsang tái sinh đời thứ 7.

Nhắc Nhớ và Những Lễ Kỷ Niệm

Trong phần “Hoạt động” này, chúng tôi muốn thông báo một số hoạt động đang diễn ra trên toàn thế giới và các hoạt động đã được chúng tôi tổ chức từ năm 2003 đến 2019. Phần này sẽ thể hiện thông tin về các hoạt động đang diễn ra trên khắp thế giới liên quan đến truyền thừa Marpa-Ngok, và đặc biệt là hai thực hành Mạn đà la Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 Bổn Tôn và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) 15 Bổn Tôn được trao truyền trong truyền thống Marpa-Ngok.

Chúng tôi sẽ không thể thống kê tất cả sự kiện đang diễn ra trên khắp thế giới, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ về các sự kiện đáng chú ý và có sự kết nối với nội dung trọng tâm của trang web này. Nguyện mọi sự thiện lành! Sarwa Mangalam.

NHÌN CHUNG: Các thực hành Marpa Ngok đã được truyền bá trong hầu hết các dòng truyền thừa Kagyu. Trước hết là nhờ công hạnh và những lời bình giảng của các chư vị trì giữ dòng truyền thừa Ngok (khoảng 1070-1450). Và đặc biệt là nhờ tác phẩm của Đức Kongtryl Lodro Thaye Vĩ Đại (1813-1899), được thể hiện trong ‘Kho tàng Minh chú Kagyu’ (Kagyu Ngagdzö). Nhưng từ thế kỷ 19, chỉ còn rất ít người thực sự thực hành các Pháp này, và việc truyền dạy các thực hành này, cũng như các bài bình giảng, dường như chỉ tồn tại trong những bộ tuyển tập như Kagyu Ngagdzö. 

ĐẶC BIỆT: Các thực hành Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) đã được đề cao trong một số truyền thống và được biết đến nhiều nhất là trong dòng truyền thừa Sakya của Phật giáo Tây Tạng. Thực hành Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) và Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya) được tập trung mạnh mẽ trong truyền thừa Kagyu trong thời kì của Đức Marpa (1012-1097), và dòng họ Ngok (từ khoảng 1050 đến 1450), nhưng sau đó Pháp thực hành này ít được quan tâm hơn và dần bị che lấp bởi sự tập trung vào Chakrasamvara (Thắng Lạc Kim Cương) và Vajrayogini (Kim Cương Du Già Thánh Nữ). Ngoài ra, dòng Drikung cũng từng tập trung vào thực hành Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) trong một thời gian, và Đức Chungsang đời thứ nhất (1595-1659) đã soạn thảo các nghi bản văn cho thực hành ‘Hevajra Đồng Sinh Khởi’ mà ngày nay vẫn được truyền lại trong Dòng Drikung.

Tất cả sự trao truyền đặc biệt các thực hành về Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) (Yab-ka) và Vô Ngã Phật Mẫu  (Nairatmya) (Yum-ka), được biên soạn từ năm 2006 đến 2011 và cả khoảng thời gian sau đó nữa bởi HH Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrup, đều khởi phát từ Đức Marpa. Nhiều nghi quỹ thực hành gần đây được biên soạn dựa trên các văn bản được tái hiện lại từ năm 1999-2006 từ Tu viện Drepung và nhiều nơi khác, điều này có thể làm sống lại những tác phẩm đặc biệt như những văn bản do chính Đức Marpa ghi chú. Có thể thấy được các điểm khác nhau khi thực hành Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) trong các truyền thừa khác nhau, thậm chí trong các nhánh truyền thừa của Kagyu cũng có sự khác biệt. Bên cạnh những điểm đặc biệt trong nghi quỹ thực hành, thì việc trao truyền sống động các thực hành Hevajra đặc biệt này của truyền Mar-Ngok còn thông qua các Đạo sư Karma Kagyu vĩ đại như Đức Shamar thứ 4 (1453-1524), Đức Situpa thứ 8 (1700-1774) và Đức Kongtryl Lodro Thaye (1813-1899), và các bậc Đạo sư vĩ đại của Drikung như Đức Chetsang đời thứ nhất (1590-1654) và Đức Chungtsang đời thứ nhất (1595-1659), và Đức Chetsang đời thứ 6 (1886-1943) và Đức Nhiếp chính Thritsab Gyabra (1924-1979).

Các hoạt động đang diễn ra

Địa điểm Mô tả Thời gian Tham khảo thêm
Tu viện Phyang, Ladakh Hevajra Drubchen Hằng năm, kể từ năm 2013 Tu viện Phyang được đề cập trong trang web chính thức của Drikung. H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrup và các Rinpoche và Drubpön cao cấp nhất của truyền thừa Drikung nhắc đến Lễ khánh đền thờ Hevajra thành tháng 7/ 2013
Tu viện Drubgyu, Đông Tạng, phía trước núi Driri gần Jekundo (Kyigudo) tại tỉnh Kham. Được xây dựng vào năm 1668. Thỉnh mời 13 Bổn Tôn của Đức Marpa (Kagyu Ngag Dzo).  Hằng năm Khóa lễ 13 Mạn đà la của Đức Marpa được tổ chức hàng năm với mạn đà la cát, bao gồm Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) 9 Bổn Tôn. Tu viện được mô tả chi tiết trên trang web chính thức của Drikung
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức Hevajra Drub-Chö Tháng 8 hằng năm, kể từ năm 2018 Thông tin và đăng ký Từ ngày 17 đến 25/ 08/ 2018: Truyền Wang, bình giảng và Khóa Drub-chö/Drub-chen 5 ngày
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức Nairatmya Drub-Chö Mùa xuân hằng năm, kể từ năm 2019 Chưa có lịch

Hoạt động trong tương lai

Địa điểm Mô tả Thời gian Tham khảo thêm
       
       
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức Hevajra Drub-Chö Từ ngày 17 đến  25/ 8/ 2018 HH Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub trao truyền Hevajra Wang & Bình giảng. Khóa nhập thất Hevajra Drub-Chö 5 ngày sau đó, bao gồm cúng Tsog. Thông tin và đăng ký. CHÚ Ý: Đã có một số ngày được đề cập. Đây là thông tin mới nhất kể từ ngày 2/ 10/ 2017. Chưa có bản cập nhật mới nào.
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức Nairatmya Drub-Chö Mùa xuân năm 2019 H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub trao truyền. Chưa có lịch

Hoạt động trong quá khứ

Địa điểm Mô tả Thời gian Tham khảo thêm
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức Thông báo về các Khóa Drub-Chö trong tương lai tại Milarepa Retreat Zentrum, Đức Ngày 9/ 07/ 2017  H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub thông báo rằng Trung tâm Milarepa Retreat Zentrum, Đức, trong tương lai sẽ là nơi tổ chức khóa Drub-Chö Hevajra và Nairatmya thường niên, kể từ năm 2018.
Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum, Đức H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub ban Quán đảnh Vô Ngã Phật Mẫu (Nairatmya Tháng 9/ 2016 Liên quan đến Sự kiện năm Khỉ 2016 tại Trung tâm Nhập thất Milarepa Retreat Zentrum.
Tu viện Jangchub Ling, Dehra Dun, Ấn Độ H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub ban Quán đảnh Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra Từ ngày 16 đến 18/ 02/ 2016 Kết nối với Sự kiện năm Khỉ 2016 tại tu viện Jangchub Ling.
Tu viện Phyang, Ladakh Lễ khánh thành Đền thờ Hevajra, bởi HH Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrup Tháng 8/ 2013 Tu viện Phyang trong trang web chính thức của Drikung. Lễ khánh thành năm 2013
Trung tâm Thiền định Drikung Tây Tạng H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub ban Đại Quán Đảnh Vô Ngã Phật Mẫu  (Nairatmya Từ ngày 14 đến 21/ 8/ 2010 Trang Facebook của Trung tâm Thiền định Drikung Tây Tạng
Trung tâm Drikung Garchen Institute, Munich H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub Giảng dạy, Ban quán đảnh và Nhập thất Vô Ngã Phật Mẫu  (Nairatmya Từ ngày 07 đến 17/ 01/ 2009 Drikung Kagyü Germany
Tu viện Jangchub Ling, Dehra Dun, Ấn Độ H.H. Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub Trao truyền Giáo lý & Ban Quán đảnh Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra)   2006 Truyền trao các giáo lý Cực Hỷ Kim Cương (Hevajra) bao gồm các giáo lý về Mật điển Hevajra cho 40 vị Rinpoche, Khenps và Drubpön.
       

Các hoạt động của dòng Kagyu khác liên quan đến Hevajra và Nairatmya, không chỉ về truyền thừa Mar-Ngok.

Địa điểm Mô tả Thời gian Tham khảo thêm
       
Hong Kong. Quỹ từ thiện Khyenkong Tharjay Đại Quán Đảnh Hevajra và Lễ Tịnh hóa kéo dài 2 ngày. Không rõ dòng truyền thừa nào: có thể là Karma Kagyu/ Kagyu Ngagdzö/ Lodro Thaye (1813-1899), hoặc Sakya Từ ngày 04 đến  06/ 08/ 2017 Được trao truyền bởi từ phụ và tâm tử: H.E Beru Khyentse Rinpoche và H.E Jamgon Kongtryl Rinpoche. Link
Không rõ  Lễ Tịnh hóa Hevajra, kéo dài 2 ngày với Đức Karmapa đời thứ 17 Thaye Dorje Từ ngày 22 đến  23/ 07/ 2014 Được dẫn dăt bởi Đức Karmapa thứ 17, Thaye Dorje 
Trung tâm DrikungRatna Shri tại Chicago Chương trình giảng dạy Hevajra Đồng Sinh Khởi kéo dài 2 ngày Từ ngày 03 đến  04/ 06/ 2017 Giảng dạy trong tháng Saga Dawa hàng năm Thông báo Facebook
Tu viện Drikung Namgyal Ling, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ Bình giảng về Hevajra Đồng Sinh Khởi của Đức Chungtsang Rinpoche đời thứ nhất Từ ngày 01 đến  02/ 07/ 2017 Thầy Drubpön Thinley Nyingpo giảng dạy giáo lý tại Tucson, Arizona
Tu viện Drikung Namgyal Ling, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ Sư Tổ Chetsang Rinpoche ban Quán đảnh Hevajra Đồng Sinh Khởi Từ ngày 21 đến  22/ 05/ 2016 Thông báo bởi trang web chính thức của Drikung
Vajra Vidya Institute, Varanasi, Ấn Độ/ Karma Kagyu Kể từ năm 2003, Thực hành Tịnh hóa Hevajra hàng năm, như một phần của công hạnh trì giữ 13 Mạn đà la của Đức Marpa, do Đức Karmapa Urgyen Thrinley thứ 17 khởi xướng vào năm 2002. Link thông báo năm 2006Link thông báo năm 2010. Tổ chức hàng năm kể từ năm 2003. Kéo dài từ ngày 01 đến  07/ 01/ 2017 Lễ Tịnh hóa tại Vajra Vidya Institute, hầu hết do Thrangu Rinpoche Tôn Qúy chủ trì.  Tuyển tập video ngắn.
gfs

Chào mừng đến với Mar-Ngok.org

Hai năm một lần từ 2022, Khóa Nhập thất Thành Tựu Hevajra sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nhập thất Milarepa tại Đức.

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Thông tin thêm, đăng ký,vv.. xin liên lạc:

info@milareparetreat.de

Trung tâm Nhập thất Milarepa ở Đức – ngôi nhà chính thức của Truyền thống Drikung Kagyu tại Châu Âu. Thông tin chi tiết sẽ được giới thiệu sớm

Hai năm một lần từ 2023, Khóa Nhập thất Drubchen Nairatmya sẽ được tổ chức tại Đức.

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Khóa tu Nairatmya Drupchen sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh và với các hành giả tấu nhạc nghi lễ là người phương Tây, theo đề nghị của Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup.

Hình ảnh của cuối tháng Năm 2019, khóa tu Nairatmya Drupchen.

Tiếp tục giảng giải mật điển quý giá vào tháng Chín năm 2021 tại Đức

Xin theo dõi lịch khóa tu này trên Milarepa Retreat Center, Germany.

Vào giữa thế kỷ 19, Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye đã tập hợp truyền thừa đặc biệt Những Giáo Lý Hevajra. Trong nhiều thế kỷ, những giáo lý như thế cũng đã được truyền vào truyền thống Sakya. Vào giữa những năm 90, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã chuẩn bị cho ước nguyện hồi sinh những giảng dạy của truyền thống Kagyu từ Đức Marpa về Hevajra và Nairatmya. Từ lần này sang lần khác trong hơn 5 năm, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã thỉnh cầu Kenchen Appey Rinpoche về giáo lý Mật điển Hevajra. Những giáo lý này đã được trao truyền vào năm 2001 tại Kathmandu. Sau đó vào năm 2004 và 2005, Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] đã truyền những giáo lý này cho khoảng 40 vị Lama, Drupon, Khenpo và Rinpoche xuất sắc của Drikung Kagyu. Đến nay vào 2020, thật vô cùng trân quý khi Thánh Đức [Kyabgon Chetsang] lại một lần nữa trao truyền những giảng dạy quý giá như một món quà cho thế giới này vào thiên niên kỷ mới.

[Lưu ý đặc biệt: lịch khóa tu và chương trình của sự kiện Mar-Ngok Hevajra năm 2020 đã có thay đổi vài lần.]

[Chương trình đã chốt: giảng dạy mật điển gốc Hevajra, dựa trên bình giảng của Đức Marpa và Thánh Đức [Kyabgon Chetsang]. Quán đảnh Hevajra sẽ ban trong ngày đầu tiên.]

Thông tin thêm, đăng ký,vv.. xin liên lạc:

info@milareparetreat.de

Năm 2019, Quán đảnh Hevajra vào dịp truyền giảng Tháng tám năm Hợi theo truyền thống Drikung, tại tu viện Phyang, Ladahk, đã diễn ra.

Quán đảnh Havejra – truyền thống Marpa do Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup (Chetsang Rinpoche)

Ngày 5 đến ngày 6 tháng Tám năm 2019, tại tu viện Phyang.

Năm 2019, tháng Năm: Khóa nhập thất Nairatmya Drupbchen, tại Trung tâm Nhập thất Milarepa, Đức, từ 04-11.05.2019, đã diễn ra.

Thật hoan hỉ xiết bao khi chúng tôi đã hoàn mãn Khóa Nhập Thất Thành tựu – Drupchen – lần thứ hai liên tiếp trong chuỗi sự kiện Hevajra – Nairatmya truyền thống Marpa-Ngok, do H.H Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup khởi xướng vào tháng 7 năm 2017. Khóa nhập thất đầu tiên là khóa tu Hevajra Drupchen vào tháng Tám năm 2018. Đến nay, tháng Năm 2019, Thánh Đức [Drikung Kyabgon] đã chủ trì khóa nhập thất Nairatmya Drubchen. Ngài đã ban quán đảnh Nairatmya, và ngài giảng dạy chương đầu tiên trong Phần đầu của Mật điển Gốc Hevajra, có tên là Taknyi (Mật điển Hai Phần). Vào năm 2006 – đến 2011, Thánh Đức [Drikung Kyabgon] đã soạn tác một bộ bình giảng cho mật điển này, dựa trên bộ bình giảng của Đức Marpa có tên là Bumchum Nyima. Bộ giảng dạy này đã được dịch sang Anh ngữ và Đức ngữ.

Mọi hành giả trên toàn thế giới đều có thể tham dự vào khóa Nairatmya Drupchen này. Các hành giả từ các truyền thống Kagyu, Sakya, và Gelug từ 17 quốc gia đã đến tham dự.     

Lễ Puja Hevajra thường niên tại tu viện Phyang, Ladahk, từ lần đầu vào tháng tám 2013.

Trong năm 2019, Puja sẽ diễn ra vào tháng Sáu, tại tu viện Phyang, Ladahk, trong 15 ngày từ ngày 4 âm lịch của tháng 7 đến ngày 15 âm lịch (trăng tròn)

Trong phần chuẩn bị và 10 ngày cử hành khóa Drupchen – các bản văn và nghi lễ hoàn toàn sử dụng tiếng Tạng.

Khóa tu Thành tựu Hevajra đầu tiên tại phương Tây đã diễn ra vào tháng tám năm 2018 tại Trung tâm Nhập thất Milarepa ở Đức.

Khóa tu Hevajra Drupchen đầu tiên tại Châu Âu với Thánh Đức Drikung Kyabgon diễn ra tại Trung tâm nhập thất Milarepa tại Schneverdingen, Hamburg, nước Đức từ ngày 18-25 tháng tám năm 2018.

Được dẫn dắt bởi Thánh Đức Drikung Kyabgon Trinle Lhundrup, H.E Trichen Rinpoche, sáu vị Drupon từ Hoa kỳ và Châu Âu, cùng các đại diện từ 25 tu viện của truyền thống Phật giáo Tây tạng, một sư ni cao niên từ truyền thống Thiền tông, một người Mỹ gốc Tạng-Nepal, và hơn 100 tu sĩ và hành giả cư sĩ đã tham gia vào khóa Drupchen.

Bạn có thể đọc thêm về sự kiện này trên trang Facebook của His Holiness.

Thông báo & thư mời tới tất cả quý Phật tử

Thân gửi tất cả quý Phật tử quan tâm tới trao truyền Marpa Ngok trong dòng truyền thừa Kagyu nói chung, và đặc biệt là các thực hành Kim Cương 9 bổn tôn và Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn. Đây là đoạn video đã được biên tập, ghi lại bài phát biểu của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub, vào ngày 09/07/2017 tại Milerapa Retreat Zentrum, nước Đức.

[Bản ghi chép bài phát biểu trong video]

“Tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn. Tất cả đều được khỏe mạnh. Không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Được hạnh phúc. Và viên mãn mọi ước nguyện.”
HH Drikung Kyabgön Thinley Lhundrub

Niên biểu ra mắt

15/05/2018: Theo dõi Mar-ngok trên Facebook (từ 02/05/2018) và trên Youtube (từ 18/07/2017).

15/05/2018: quảng bá website trên Facebook.

03/03/2018: Mar-ngok.org có 7 ngôn ngữ: བོད་ཡིག (tiếng Tây Tạng), Tiếng Việt, 中文繁體 (tiếng Hoa phồn thể) , English (tiếng Anh), Español (tiếng Tây Ban Nha), Русский (tiếng Nga), Deutsch (tiếng Đức).

07/2017: ra mắt website.

Ra mắt Mar-Ngok.org

Mar-Ngok.org được ra mắt trong sự gia trì của ngày rằm 09/07/2017 (lịch Tạng: 15/05) – theo như ước nguyện của Ngài trưởng dòng Drikung Kyabgön Thrinley Lhundrub. Với mục đích trở thành một nền tảng cho TẤT CẢ CÁC HÀNH GIẢ từ TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG PHÁI PHẬT GIÁO có quan tâm đến các trao truyền trong dòng truyền thừa Kagyu, từ Ngài Marpa đến Ngok và cho đến ngày nay. Đặc biệt chú trọng vào 2 trong số “7 mandala của Ngok”: mandala Cực Hỷ Kim Cương 9 bổn tôn, và mandala Vô Ngã Phật Mẫu 15 bổn tôn.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC

Khóa cộng tu/ chuyên tu Cực Hỷ Kim Cương, ngày 26 tháng Hai năm 2018

Chính thức giới thiệu website, cũng như ý tưởng & tầm nhìn tại Drikung.org

“Cực Hỷ Kim Cương – theo truyền thừa của Naropa, là bổn tôn chính của Đại dịch giả Marpa, và là dòng thực hành chính của dòng Marpa Kagyu. Ngài Trưởng dòng mong muốn khôi phục dòng truyền thừa quan trọng của Marpa, vốn đang bị mai một và có nguy cơ thất truyền. Để thực hiện công việc quan trọng này, chúng tôi lập ra website Mar-Ngok. Website này được ủy quyển cho Carl Djung và Jette Aarestrup Mortensen. Để biết thêm chi tiết: mar-ngok.org

CHÚ Ý

Trang web này chỉ tập trung vào một đề mục thực hành cụ thể và chuyên biệt trong biển pháp bao la của Kim cang thừa và Phật giáo Mật thừa. Xin hãy lưu ý điều này và cũng lưu ý rằng rằng những gì được đề cập ở đây, trên trang web này, đều dựa vào NỀN TẢNG của GIÁO PHÁP ĐƯỢC GIẢNG DẠY BỞI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI, đấng tôn quý của dòng tộc Thích. Mọi thông tin trên trang web này đều dựa hoàn toàn vào Phật Pháp, gói gọn trong ba thừa: Nguyên thuỷ thừa, Đại thừa và Kim cang thừa. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thức rằng có vô vàn các [phương pháp] thực hành Pháp thuộc các truyền thống khác nhau trên nền tảng giáo lý Phật đà, đặt trong các ngữ cảnh và khuynh hướng thuộc các truyền thống khác nhau, với những thực hành khác nhau trong biển pháp bao la. Ngoài ra các phương pháp thực hành ấy cũng có nhiều cách tiếp cận truyền thống hay hiện đại khác nhau. CHÚNG TÔI HOAN HỶ VÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN VỀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ẤY.